Over neuropsychologisch onderzoek

  Op basis met een beschikbare medische informatie, het gesprek en de vraagstelling is bepaald die opdrachten en/ofwel vragenlijsten bij u worden afgenomen.  Duur Een duur over dit neuropsychologisch onderzoek is ongeveer anderhalf  à 2 uur (incluis intake gesprek).   Plaats Dit onderzoek is afgenomen in dit LUMC op de polikliniek Psychiatrie, waarbij u tezamen betreffende de neuropsycholoog aan tafel zit. Een vrouw die betreffende u dan ook mee komt kan zijn alleen juiste ontstaan aangaande dit gesprek aanwezig, vervolgens wordt het onderzoek voortgezet enkel betreffende u dan ook. Dit betreft nooit een lichamelijk onderzoek.  Cruciaal Dit kan zijn essentieel teneinde hulpmiddelen zoals een leesbril of een gehoorapparaat mee te nemen wanneer u dan ook deze nodig heeft. U is verder verzocht ons actueel medicatie totaalbeeld aangaande de medicijnen welke u dan ook aangewend mee te nemen. Het totaalbeeld kunt u dan ook ophalen voor uw apotheek. Uitslag Na het onderzoek horen te de gevolgen worden uitgewerkt. De uitslag ontvangt u gedurende een vervolgafspraak voor de geneeskundig expert. Dit is cruciaal het ons familielid of prima welbekende hierbij aanwezig kan zijn.  Vertrouwelijke info De neuropsycholoog bezit ons beroepsgeheim. Dit rapport over dit neuropsychologisch onderzoek wordt alleen gestuurd naar de medisch specialist die u verwezen heeft. Tevens de overige artsen die bij de treatment betrokken bestaan, beschikken over inzage in dit rapport. De huisdokter ontvangt iedere keer advertentie. Informatieverstrekking met anderen, bijvoorbeeld hulpverleners behalve dit ziekenhuis of overige instanties, gebeurt enkel na uw toestemming. U heeft recht op inzage, correctie, blokkering of een afschrift van het rapport aangaande het neuropsychologisch onderzoek. Ingeval u dan ook het wenst, kan u contact opnemen met de neuropsycholoog. Contact Voor meer informatie kunt u aanraking opnemen betreffende een polikliniek Ouderengeneeskunde. Telefoonnummer 071-526 3505 bereikbaar op werkdagen aangaande 9.00-12.00 uur.  Bent u verhinderd? Neem dan zo vlug geoorloofd aanraking met ons op om ons andere afspraakje te maken. Neuropsychologisch onderzoek

Zodra u ouder wordt, kan u verscheidene klachten oplopen. Deze mogen lichamelijk en geestelijk zijn. Zo kan u bijvoorbeeld hinder hebben aangaande sombere stemmingen, vergeetachtigheid of concentratieproblemen.

Hierbij is daar sprake met een kleine capaciteit en de verwerking kan zijn afhankelijk aangaande een toewijding. Ons voordelig over gecontroleerde informatieverwerking is het dit onder verdere bewuste controle staat aangaande een executieve functies en men hiermee flexibel kan inspelen op andere situaties.

De diagnostiek vormt tegelijk een onderdeel aangaande de psychologische verzorging welke we leveren. Mocht u in het kader van ons juridische methode behoefte beschikken over met ons onafhankelijke diagnose, vervolgens adviseren we u aan contact op te nemen betreffende ons expertisebureau.

Een taxichauffeur heeft verdere hinder van een gebrek aan ruimtelijk inzicht dan ons secretaresse. Een mate waarin u dan ook hinder hebt van de functiebeperking hangt uiteraard af met de dagelijkse taken. Maar ook betreffende de flexibiliteit en een mate waarin u in staat raakt teneinde dit functieverlies te accepteren. Verder daar kan een psycholoog mee opweg helpen; dit verwerken aangaande het feit het onder andere uw geheugen niet meer up-to-date. Daarnaast kan een psycholoog u dan ook strategieën aanleren zodat u beter met uw conditie kan omgaan, onder andere geheugenstrategieën waardoor u dingen lekkerder kan onthouden.

Daar is ons beschadiging in de hersenen ontstaan (onder andere door een herseninfarct ofwel ernstige hersenschudding), ofwel daar is sprake aangaande ons neurologische ziekte (onder andere multiple sclerose of ziekte aangaande Parkinson).

We zetten graag onze behandelprogramma's in op dit gebied van arbeid via diagnostiek, oefening en re-integratie. Daarmee aankomen we vanwege de cliënt, bestaan verwijzer en/of baas tot ons zo passend mogelijke oplossing.

Meestal duurt ons neuropsychologisch onderzoek een paar dagdelen betreffende drie uur (met plusminus een week tussentijd).

Mogelijk in de toekomst ook bij de analyse betreffende KNF onderzoek tot de neuropsychologisch onderzoek werking betreffende Souvenaid voor overige neurologische problemen.

Nauwelijks conflicten, maar ben immers ons aangaande de weinige deskundigen op dit gebied betreffende FDG en amyloid imaging bij geheugenkliniek patiënten, er geef ik lessen aan (tot nu toe gratis, doch gaat wel wegens betaald worden in de toekomst)

Op fundering betreffende de gegevens uit het gesprek peilen we welke tests en vragenlijsten we kunnen afnemen en vervaardigen wij ons inschatting betreffende de tijd die dit onderzoek in beslag gaat nemen.

Dit stellen van een diagnose kan zijn veelal een geruime tijd ontwikkeling. Er kan zijn verder toewijding benodigd voor de follow-up zo niet een diagnose dementie is gesteld. De mantelzorgers geven met het bejegening betreffende een patiënten en mantelzorgers beter kan. Diagnostiek op één dag mag juist, mits de patiënt en mantelzorger echt worden voorbereid betreffende tevoren (inlichten hetgeen daar gaat voordoen).

Vervolgens is dit onderzoek aan meerdere dagdelen verspreid. Voor de aanmelding kan zijn dit daarom essentieel om te vermelden ofwel er sprake kan zijn betreffende neurologische problematiek.

Er werden op fundering betreffende consensus ons bijlage geschreven aan implementatie en behandeling over indicatoren (bijlage 6). Mede dit omvangrijke aantal indicatoren op het gebied met dementie werden doelbewust afgezien met ontwikkeling over nieuwe indicatoren.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Over neuropsychologisch onderzoek”

Leave a Reply

Gravatar